2014-02-23

HTML 5 versijos SEO aspektai

Atsiradęs naujasis HTML5 standartas suteikia naujų galimybių formuoti puslapio struktūrą ir taip įtakoti SEO: be populiariausios DIV žymos, atsiranda specifinės žymos, apgaubiančios tam tikras puslapio dalis. Žemiau išvardinamos pagrindinės naujosios HTML5 žymos, galinčios paveikti SEO:

  • <header> - skirta pažymėti puslapio antraštinę dalį. Joje gali būti tinklalapio pavadinimas, logotipas bei navigaciniai elementai.
  • <footer> - skirta apatinei puslapio daliai. Tai vieta, skirta Copyright`ams, Autoriui, susijusioms nuorodoms.
  • <nav> - skirta talpinti navigaciniam blokui. Pati <nav> žyma papratsai esti aprėpta <header>, o <nav> viduje talpinama <ul> ir <li> navigaciniai meniu elementai.
  • <aside> - naudojama panašiai, kaip ir <article>, tik vertinama kaip papildoma, antraeilė teksto zona, kurią vertina paieškos robotai.
  • <section> - skirta skaidyti ilgą tekstą į logines prasmines dalis. Logiška, kad <section> dalyje įprastai naudojama <h2> žyma su skilties antrašte ir žyma su tekstu.
  • <article> - žyma, apgaubianti pagrindinį tekstą, kuriam skirtas tas puslapis. Šioje žymoje paieškos robotai ieško svarbiausios informacijos, taigi, čia toje žymoje esantis tekstas yra labai reikšmingas. Paprastai section žymoje būna keletas arcticle žymų.

Be to, HTML5 leidžia naudoti kelias H1 informacines žymas viename puslapyje, jei jos skirtingose naujosiose žymose. Todėl jūs galite teisingai pažymėti vienodai svarbią informaciją, esančią tame pačiame puslapyje.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą