2013-05-26

Idėjos reklaminėms kampanijoms

Organizuojant marketingines kampanijas, akcijas, yra patogu jas sieti su tam tikra proga. Įdomu tai, kad ko ne kasdien galime surasti ypatingą progą, šventę, minėtiną dieną. Šiame įraše - visas progų sąrašas.

Minėtinos dienos 201301-01 Naujieji metai
 01-01 Lietuvos vėliavos diena
 01-06 Trys karaliai
 01-13 Laisvės gynėjų diena
 01-15 Klaipėdos diena
 01-25 Šv. Pauliaus atsivertimas, Pusiaužiemis, Kirmėlinė
 01-26 Tarptautinė muitinių / muitininkų diena
 01-28 Europos duomenų apsaugos diena
 02-02 Grabnyčios, Perkūno diena
 02-02 Kristaus Paaukojimo šventė
 02-03 Šv. Blažiejus, Linų diena
 02-05 Šv. Agota, Duonos diena
 02-09 Tarptautinė odontologų diena
 02-10 Kinų naujieji metai
 02-11 Pasaulinė ligonių diena
 02-12 Užgavėnės
 02-13 Pelenų diena
 02-14 Šv. Valentinas, Įsimylėjėlių diena
 02-16 Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
 02-21 Tarptautinė gido diena
 02-21 Tarptautinė gimtosios kalbos diena
 02-22 Nusikaltimų aukų rėmimo diena
 02-24 Šv. Motiejus, Vieversio diena
 02-24 Estijos Nepriklausomybės diena
 03-03 Tarptautinė rašytojų diena
 03-03 Lėlių šventė (Hina-Matsuri)
 03-04 Šv. Kazimieras, Kovarnių diena
 03-08 Tarptautinė moters diena
 03-10 40-ties paukščių diena
 03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
 03-14 pi diena
 03-15 Europos vartotojų diena
 03-16 Knygnešio diena
 03-18 Raudonos nosies diena
 03-19 Kliento diena
 03-19 Šv. Juozapas, Pempės šventė
 03-20 Pavasario lygiadienis
 03-20 Žemės diena
 03-21 Tarptautinė miego diena
 03-21 Pasaulinė poezijos diena
 03-21 Tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena
 03-21 Tarptautinė lėlininkų diena
 03-22 Pasaulinė vandens diena
 03-23 Pasaulinė meteorologijos diena
 03-24 Verbų (palmių) sekmadienis
 03-24 Tarptautinė tuberkuliozės diena
 03-25 Blovieščiai, Gandro šventė
 03-25 Apsireiškimas Šv. Mergelei Marijai
 03-27 Tarptautinė teatro diena
 03-29 Lietuvos įstojimo į NATO diena
 03-31 Laikas persukamas vieną valandą į priekį
 03-31 Velykos
 04-01 Antroji Velykų diena
 04-01 Juokų arba melagių diena
 04-01 Pasaulinė paukščių diena
 04-02 Tarptautinė vaikiškos knygos diena
 04-04 Lankomiausio puslapio diena
 04-06 Saugaus eismo diena
 04-07 Pasaulinė sveikatos diena
 04-07 Atvelykis
 04-11 Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena
 04-12 Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena
 04-15 Kultūros diena
 04-17 Pasaulinė hemofilijos diena
 04-17 Sekretorės diena
 04-17 Lietuvos energetikų diena
 04-18 Pasaulinė radijo mėgėjų diena
 04-18 Tarptautinė paminklų apsaugos diena
 04-20 Pasaulinė cirko diena
 04-20 Tarptautinė kovos su triukšmu diena
 04-23 Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena
 04-23 Jorė, Jurginės, Ganiklio diena
 04-24 Tarptautinė jaunimo solidarumo diena
 04-25 Pasaulinė pingvinų diena
 04-25 Daržų diena, šv. Morkus
 04-26 Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena
 04-27 Pasaulinė grafinio dizaino diena
 04-27 Medicinos darbuotojų diena
 04-28 Pasaulinė susigiminiavusių miestų diena
 04-28 Pinhole (camera obscura) fotografijos diena
 04-28 Gyvybės diena
 04-28 Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena
 04-28 Geologų diena
 04-29 Tarptautinė šokio diena
 04-30 Valpurgijos naktis
 04-30 Tarptautinė veterinarijos diena
 05-01 Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena
 05-01 Gegutės diena
 05-01 Tarptautinė darbininkų diena
 05-03 Saulės diena
 05-03 Pasaulinė spaudos laisvės diena
 05-04 Šv. Florijonas, Gaisrų sergėtojo diena
 05-05 Vandentvarkos darbuotojų diena
 05-05 Motinos diena
 05-05 Berniukų šventė (Tango no Sekku)
 05-06 Tarptautinė diena be dietų
 05-07 Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
 05-08 Šv. Stanislovas, Cibulinis
 05-08 Tarptautinė raudonojo kryžiaus diena
 05-08 Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena
 05-08 Lietuvos muitinės įkūrimo diena
 05-09 Europos diena
 05-10 Buhalterių diena
 05-12 Tarptautinė slaugytojų diena
 05-13 Meilės diena, deivės Mildos šventė
 05-13 Pasaulinė kokteilių diena
 05-14 Pilietinio pasipriešinimo diena
 05-15 Šv. Izidorius, Sėjos pabaiga
 05-15 Tarptautinė šeimos diena
 05-15 Steigiamojo seimo diena
 05-16 Tarptautinė jūros kiaulės (delfino) diena
 05-17 Pasaulio informacinės visuomenės diena
 05-17 Tarptautinė diena prieš homofobiją
 05-18 Gatvės Muzikos Diena
 05-18 Tarptautinė muziejų diena
 05-18 Tarptautinė žavėjimosi augalais diena
 05-19 Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena
 05-19 Pasaulinė Hepatito diena
 05-20 Pasaulinė metrologų diena
 05-20 Kauno diena
 05-21 Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena
 05-22 Tarptautinė biologinės įvairovės diena
 05-24 Nacionalinė vyrų diena
 05-25 Tarptautinė dingusių vaikų diena
 05-25 Tarptautinė Afrikos diena
 05-29 Pasaulinė išsėtinės sklerozės diena
 05-29 Tarptautinė Jungtinių Tautų taikos saugotojų diena
 05-31 Pasaulinė diena be tabako
 05-31 Pasaulinė šviesiaplaukių diena
 06-01 Vasaros pradžia
 06-01 Tarptautinė vaikų gynimo diena
 06-02 Tėvo diena
 06-03 Sąjūdžio diena
 06-04 Tarptautinė agresijos prieš vaikus diena
 06-05 Pasaulinė aplinkos apsaugos diena
 06-13 Šv. Antanas, Šienapjūtė
 06-14 Tarptautinė blogerių diena
 06-14 Gedulo ir vilties diena
 06-15 Alytaus miesto diena
 06-15 Okupacijos ir genocido diena
 06-17 Pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena
 06-20 Pasaulinė pabėgėlių diena
 06-22 Vasaros saulėgrįža
 06-23 Tarptautinė olimpinė diena
 06-23 Birželio sukilimo diena
 06-24 Joninės (Rasos)
 06-26 Tarptautinė diena prievartos aukoms paremti
 06-26 Tarptautinė kovos su narkomanija diena
 06-27 Tarptautinė žvejų diena
 06-29 Lietuvos pasieniečių diena
 06-29 Šv. Petras ir Povilas
07-01 Tarptautinė architektų diena
 07-06 Tarptautinė bučinių diena
 07-06 Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
 07-08 Tarptautinė alergijos diena
 07-10 7 broliai miegantys
 07-11 Pasaulio gyventojų diena
 07-15 Žalgirio mūšio diena
 07-16 Škaplierinė, prapjovos
 07-17 Sistemų administratoriaus diena
 07-17 Pasaulio lietuvių vienybės diena
 07-17 Dariaus ir Girėno žuvimo diena
 07-18 Tarptautinė aludarių diena
 07-20 Tarptautinė šachmatų diena
 07-20 Perkūno, Šv. Elijaus debesų valdytojo diena
 07-22 Tarptautinė dešrainių diena
 07-25 Jokūbinės, Nuobaigos
 07-26 Šv. Ona ir šv. Joakimas, Pabaigtuvės
 07-29 Šv. Morta, Griaustinio diena
 07-30 Jūros diena
 08-02 Ubagų diena, Porciunkulė, Šv. Mergelės angeliškosios šventė
 08-05 Tarptautinė alaus diena
 08-06 Kristaus atsimainymas
 08-08 Tarptautinė orgazmo diena
 08-09 Tarptautinė tautos diena
 08-10 Tarptautinė apatinių drabužių diena
 08-10 Šv. Laurynas, Paskutinioji perkūno diena
 08-12 Tarptautinė jaunimo diena
 08-13 Tarptautinė kairiarankių diena
 08-15 Zarasų miesto gimimo diena
 08-15 Žolinė, Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė
 08-16 Šv. Rokas, Pjūties pabaiga
 08-19 Pasaulinė fotografijos diena
 08-23 Juodojo kaspino diena, Baltijos kelias
 08-23 Tarptautinė vergų kelio ir vergovės panaikinimo diena
 08-24 Šv. Baltramiejus, Gandrų išskridimo diena
 08-31 Interneto dienoraščių (blogų) diena
 08-31 Laisvės diena
 09-01 Mokslo ir žinių diena
 09-07 Panevėžio diena
 09-08 Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena
 09-08 Švč M. Marijos gimimo diena (Šilinės)
 09-08 Tarptautinė raštingumo diena
 09-09 Testuotojų diena
 09-09 Tarptautinė grožio diena
 09-10 Pasaulinė savižudybių prevencijos diena
 09-13 Programuotojų diena
 09-14 Šv. Kryžiaus išaukštinimas
 09-14 Pasaulinė seksualinės sveikatos diena
 09-15 day.lt gimtadienis
 09-15 Tarptautinė demokratijos diena
 09-15 Pasaulinė kovos su prostatos vėžiu diena
 09-16 Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena
 09-21 Tarptautinė taikos diena
 09-21 Šv. Matas, Alutinis
 09-21 Bobų vasara
 09-22 Šiaulių miesto gimimo diena
 09-22 Rudens lygė (lygiadienis)
 09-22 Baltų vienybės diena
 09-22 Tarptautinė diena be automobilio
 09-23 Lietuvos žydų genocido diena
 09-26 Europos kalbų diena
 09-27 Pasaulinė turizmo diena
 09-27 Lietuvos socialinių darbuotojų diena
 09-28 Tuskulėnų aukų atminimo diena
 09-28 Pasaulinė pasiutligės diena
 09-28 Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena
 09-29 Dagos diena, Šv. Mykolas
 09-29 Pasaulinė širdies diena
 09-30 Šv. Jeronimas, Tarptautinė vertėjų diena
 10-01 Pasaulinė muzikos diena
 10-01 Pasaulinė vegetarų diena
 10-01 Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena
 10-02 Angelų sargų arba Policijos diena
 10-03 Tarptautinė Veltinio diena
 10-04 Pasaulinė gyvūnijos diena, šv. Pranciškus
 10-05 Tarptautinė mokytojų diena
 10-05 Kūno kultūros ir sporto diena
 10-07 Krašto apsaugos diena
 10-07 Diena už orų darbą
 10-07 Pasaulinė architektūros diena
 10-09 Pasaulinė pašto diena
 10-10 Vietos savivaldos diena
 10-10 Pasaulinė regėjimo diena
 10-10 Pasaulinė psichinės sveikatos diena
 10-11 Pasaulinė paliatyviosios pagalbos diena
 10-12 Pasaulinė organų donorystės diena
 10-13 Pasaulinė kostiumų diena
 10-14 Karaliaus Mindaugo vardo diena
 10-14 Pasaulinė standartizacijos diena
 10-15 Šv. Teresė
 10-15 Pasaulinė baltosios lazdelės diena
 10-16 Pasaulinė maisto diena
 10-16 Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena
 10-16 Boso diena
 10-17 Tarptautinė kredito unijų diena
 10-17 Tarptautinė kovos su skurdu diena
 10-20 Pasaulinė statistikos diena
 10-23 Molekulės diena
 10-24 Jungtinių tautų organizacijos diena
 10-24 Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena
 10-25 Konstitucijos diena
 10-27 Kriminalinės policijos diena
 10-27 Lietuvos saugumo darbuotojų diena
 10-27 Vytauto Didžiojo mirties diena
 10-28 Simajudas, Vėlių paminėklai
 10-29 Pasaulinė žvynelinės diena
 10-31 Helovinas (Halloween)
 11-01 Pasaulinė veganų diena
 11-01 Visų šventųjų diena
 11-01 Tarptautinė narkotikų vartotojų diena
 11-02 Mirusiųjų atminimo diena, Vėlinės, Ilgės
 11-03 Šv. Hubertas, Medžiotojų diena
 11-05 Vaižgantas
 11-08 Europos sveikos mitybos diena
 11-10 Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi
 11-11 Šv. Martynas, paskutinė rudens šventė
 11-12 Ožio diena
 11-13 Tarptautinė geografinių informacinių sistemų diena
 11-14 Pasaulinė diabeto diena
 11-14 Karaliaus Mindaugo žūties diena
 11-15 Aušros vartų Marija, gailestingumo motina
 11-16 Tarptautinė tolerancijos diena
 11-17 Tarptautinė studentų diena
 11-18 Latvijos nepriklausomybės diena
 11-18 Europos supratimo apie antibiotikus diena
 11-19 Tarptautinė tualetų diena
 11-20 Afrikos industrializacijos diena
 11-21 Pasaulinė televizijos diena
 11-21 Pasaulinė sveikinimosi diena
 11-22 Šv. Cecilija
 11-23 Šv. Klemensas, Žvejų diena
 11-23 Lietuvos karių diena
 11-25 Šv. Kotryna, Senbernių diena
 11-25 Tarptautinė kovos prieš moterų prievartą diena
 11-26 Šv. Silvestras
 11-29 Tarptautinė solidarumo su Palestinos tauta diena
 11-29 Draugo diena
 11-30 Advento pradžia
 11-30 Šv. Andriejus, Saulės grįžtuvių laukimo pradžia
 11-30 Mažosios Lietuvos diena
 12-01 Pasaulinė AIDS diena
 12-02 Tarptautinė vergovės panaikinimo diena
 12-03 Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena
 12-04 Šv. Barbora
 12-05 Tarptautinė savanorių diena už ekonominę ir socialinę plėtrą
 12-06 Šv. Mikalojus, Arklių diena
 12-07 Šv. Ambraziejus
 12-07 Tarptautinė civilinės aviacijos diena
 12-08 Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė
 12-09 Tarptautinė antikorupcijos diena
 12-10 Futbolo diena
 12-10 Nobelio diena
 12-10 Žmogaus teisių diena
 12-11 Pasaulinė tango diena
 12-11 Tarptautinė kalnų diena
 12-13 Šviesos diena, Šv. Liucija
 12-18 Tarptautinė migrantų diena
 12-21 Žiemos saulėgrįža, Elnio devyniaragio šventė
 12-24 Šv. Kūčios
 12-25 Kalėdos
 12-26 Šv. Steponas
 12-26 Kalėdos (antra diena)
 12-31 Blogų minčių atsikratymo diena

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą